• Inschrijfgeld: € 5,00 (eenmalig);*
  • Contributie junioren (tot 18 jaar): € 60,00 per jaar;*
  • Contributie senior (vanaf 18 jaar): € 130,00 per jaar;*
  • Bijdrage bondscontributie wedstrijdspeler: € 20,00 per jaar;*
  • Eigen bijdrage competitiespeler: € 15,00 per jaar;*
  • Shuttlebijdrage, niet competitiespeler die met veren wil spelen: € 10,00 per jaar.*

De betaling van de contributie en het inschrijfgeld dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum op rekeningnummer NL42 RABO 0356 9554 19.
t.n.v. Badmintonvereniging De Harpoen.

De contributie wordt daarna 1 maal per jaar in rekening gebracht omstreeks 1 februari van het lopende jaar.


*prijswijzigingen voorbehouden


Scroll naar boven