Online inschrijving nieuw lidmaatschap

Let op!
Om misbruik van deze online aanmelding te voorkomen vragen wij je om een kopie van een geldig legitimatiebewijs zoals een paspoort, ID-kaart of rijbewijs bij te voegen (pdf- of fotobestand) zodat we de identiteit van de persoon achter de aanmelding kunnen verifiëren.


Heb je hier bezwaren tegen dan kun je i.p.v. online aanmelding ook kiezen voor aanmelding via de papieren versie van het aanmeldingsformulier dat je hier kunt downloaden. De papieren versie kun je ondertekenen en vervolgens inleveren bij of opsturen aan het secretariaat van de vereniging.

Persoonsgegevens van onze leden zullen door ons te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en nooit aan derden worden verstrekt.

Contributiebedragen:
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 5,-
De contributie voor junioren (tot 18 jaar) bedraagt per jaar € 60,-
De contributie voor senioren (vanaf 18 jaar) bedraagt per jaar € 120,-
De bijdrage voor de bondscontributie voor competitiespelers bedraagt per jaar € 10,-
De eigen bijdrage voor competitiespelers bedraagt per jaar € 10,-
Shuttlebijdrage niet-competitiespelers (voor spelen met veren shuttles) per jaar € 10,-

Hierbij wil ik mij opgeven als lid van badmintonvereniging De Harpoen.
(Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.)

Betaling van de contributie en het inschrijfgeld dient plaats te vinden binnen 30 dagen na ontvangst van de rekening op onze bankrekening NL42RABO0356955419 bij de Rabobank te De Rijp.

De contributie wordt 1 maal per jaar omstreeks 1 februari in rekening gebracht. De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging liggen ter inzage bij de secretaris.

Ik verklaar hierbij dat ik mijzelf opgeef als lid van badmintonvereniging De Harpoen en akkoord ga met de bovengenoemde contributiebedragen. Tevens verklaar ik hierbij dat ik akkoord ga met een opzegtermijn van drie maanden en dat ik de opzegging van mijn lidmaatschap schriftelijk zal doen bij de ledenadministratie.

Akkoord

error: Content is protected !!