Lidmaatschap opzeggen

Hoewel we ons bijna niet kunnen voorstellen dat je geen lid meer zou willen zijn van onze gezellige en sportieve vereniging, kan het natuurlijk gebeuren dat je het lidmaatschap toch wilt opzeggen.

Opzeggen van je lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij het secretariaat van de vereniging.

Let op!
Heel belangrijk is dat je op tijd dient op te zeggen tot uiterlijk tot 30 november. Als je later opzegt dan 30 november, zijn wij helaas genoodzaakt het gehele contributie bedrag voor het volgende jaar in rekening te brengen.

De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging liggen ter inzage bij de secretaris.

error: Content is protected !!