1. Een koppel bestaat altijd uit 1 dame en 1 heer.
 2. Aanmelden kan alleen als koppel.
 3. De aanmelding bevat zowel de deelname aan het toernooi als aan het buffet. Dit kan niet van elkaar worden gescheiden.
 4. De indeling is naar speelsterkte en dient bij opgave te worden aangegeven.
 5. Indien het niet mogelijk is in te delen naar de opgegeven sterkte neemt de wedstrijdleiding hierover een beslissing. Deze beslissing wordt altijd teruggekoppeld naar het desbetreffende koppel. Vanaf 14 dagen voor het toernooi is het niet meer mogelijk te wisselen van ingedeelde poule / speelsterkte.
 6. Aanvangstijd: 09.00 uur ( zaal open vanaf 08.30 uur) er zal gespeeld worden van 9:00 uur tot 17:00 uur.
 7. Wedstrijden duren totaal 15 minuten, te weten 2x 7,5 minuten. Na 7,5 minuten dient er van speelhelft te worden gewisseld.
 8. Ieder koppel begint eenmaal met de servicebeurt.
 9. Men telt door tot dat het eindsignaal gaat. Na de wissel is de stand wederom 0-0 en begint de telling opnieuw.
 10. De algemeen geldende spelregels zijn die, zoals gesteld binnen het normale wedstrijdreglement van de badmintonbond.
 11. Er zijn per gespeelde wedstrijd 3 punten te verdelen, te weten 1 punt voor iedere gewonnen set. Het 3e punt gaat naar het koppel dat in totaal de meeste punten heeft gescoord. Bij een gelijke eindstand wordt het 3e punt gelijkelijk verdeeld
 12. Eindsignaal na de wissel betekent: EINDE wedstrijd. De dan geldende stand is de eindstand.
 13. Uitslagen dienen te worden opgeschreven op de wedstrijdformulieren, die naast de baan liggen, en direct daarna te worden ingeleverd bij de wedstrijdtafel.
 14. Shuttles zijn te verkrijgen bij de wedstrijdtafel, per wedstrijd is er 1 nylon en 2 veren shuttles beschikbaar, deze dienen na de wedstrijd weer te worden ingeleverd bij de wedstrijdtafel.
 15. Voor de betaling geldt: Indien wij het openstaande bedrag 4 weken voor aanvang van het toernooi, niet volledige binnen hebben voor het ingeschreven koppel, wordt uw inschrijving teniet gedaan. Het eventueel al betaalde bedrag gaat dan per ommegaande retour naar de rekening waarvan het is ontvangen.
 16. Tot 4 weken voor aanvangsdatum van het toernooi kan een inschrijving, met opgave van reden, worden geannuleerd. In dat geval zal eventueel ontvangen inschrijfgeld worden terug betaald.
 17. Binnen 4 weken voor aanvangsdatum is restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk. Natuurlijk staat het u vrij om zelf voor een vervanger te zorgen.
 18. Inzake een gebeurtenis die niet is afgedekt door dit reglement, is de wedstrijdleiding bevoegd om een beslissing te nemen.

Scroll naar boven